درحل بارگزاری ...
تراکت تحریر A4
1000عددی یک رو
400تومان
1000عددی دورو
510تومان
2000عددی یک رو
580تومان
2000عددی دورو
710تومان
5000عددی یک رو
1100تومان
5000عددی دورو
1260تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
29*20
تراکت تحریر A5
1000عددی یک رو
250تومان
1000عددی دورو
310تومان
2000عددی یک رو
340تومان
2000عددی دورو
410تومان
5000عددی یک رو
610تومان
5000عددی دورو
690تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
20*14.5
تراکت تحریر A6
1000عددی یک رو
180تومان
1000عددی دورو
210تومان
2000عددی یک رو
220تومان
2000عددی دورو
260تومان
5000عددی یک رو
350تومان
5000عددی دورو
390تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
14.5*10