درحل بارگزاری ...
تراکت گلاسه A4
1000عددی یک رو
490تومان
1000عددی دورو
600تومان
2000عددی یک رو
770تومان
2000عددی دورو
910تومان
5000عددی یک رو
1580تومان
5000عددی دورو
1750تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
29*20
تراکت گلاسه A5
1000عددی یک رو
240تومان
1000عددی دورو
270تومان
2000عددی یک رو
360تومان
2000عددی دورو
390تومان
5000عددی یک رو
660تومان
5000عددی دورو
700تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
20*14.5
تراکت گلاسه A6
1000عددی یک رو
170تومان
1000عددی دورو
190تومان
2000عددی یک رو
230تومان
2000عددی دورو
250تومان
5000عددی یک رو
380تومان
5000عددی دورو
400تومان
زمان تحویل
7روز کاری
سایز فایل
14.5*10