درحل بارگزاری ...
زمان چاپ
8روز کاری
تعداد
1000عددی
جنس
پوشش پلی اتيلن
سایز